A személyre szabott navigáláshoz cookiekat használunk. OK Cookie-k Politikája

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)1. A SZOLGÁLTATÓ


1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk alatt a Kolektiva Sp. z o.o. (székhely: ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa, cégjegyzék száma (NIP) PL 5213695158, KRS 0000555293, REGON: 361362189) mint jelen weboldal tulajdonosa értendő. (A Kolektiva Sp. z o.o. a továbbiakban: Társaságunk, Kolektiva)
1.2. Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a Kolektiva Sp. z o.o. között jött létre.Jelen Megállapodás nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés kizárólag magyar nyelven köthető meg.

1.3. Jelen Felhasználási Feltételek 2012. március 1. napján léptek hatályba. A Kolektiva Sp. z o.o. fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, előzetes értesités nélkül. Ezért kérjük, látogassa ezt az oldalt időnként és rendszeresen ellenőrizni a feltételeket.Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosított Felhasználási Feltételeket az ismételt használattal a felhasználó tudomásul veszi.

1.4. A Felhasználó jogai: Az általános felhasználási feltételek csak a Felhasználó jelen Megállapodással érintett jogait érintik.2. ALAPFOGALMAK

2.1. A jelen Felhasználási Feltételekben nagy kezdőbetűvel feltüntetett fogalmak jelentései a Megállapodás tekintetében a következők:
2.1. A"Kereskedő" minden olyan áru, vagy szolgáltatás forgalmazásával foglalkozó harmadik személy, akinél Kupon váltható be.]

2.2. "Microoldal": honlapunkhoz kapcsolódó aloldal.

2.3. "Vásárlás": Kupon beszerzése.

2.4. "Regisztráció": új felhasználói fiók létesítése honlapunkon.

2.5. "Szolgáltatás": minden, vagy bármely Kolektiva által jelen Honlapon (vagy más elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatornán a Kolektiva által) közvetített szolgáltatás, beleértve az információ- és tartalomszolgáltatást, és a tranzakciók lehetőségének biztosítását is a Honlapon keresztül.

2.6. "Kupon": olyan utalványt jelent jelen Felhasználási Feltételek keretei közt, amelyet a Felhasználó megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót (kizárólag a Kupon megszerzőjét, de rajta kívül senki mást) a Kuponon feltüntetett szolgáltatások Kereskedőnél történő beváltására. A kupon a Kolektiva jóváhagyásával átruházható.

2.7. "Kupon-termékek": minden olyan Kereskedő által felajánlott áru és/vagy szolgáltatás, amely a Kuponon feltüntetésre kerül.

2.8. "Vásárlói kredit": 1 vásár support.hu@kolektiva.com lói kredit 1 forintnak felel meg. A kreditek egyszer felhasználhatóak. A vásárló bármikor feltöltheti egyenlegét vásárlói kreditekkel, de a kreditek készpénzre nem válthatóak vissza. A felhasználó által vásárolt vásárlói kreditek korlátlan ideig felhasználhatóak, a Kolektiva által biztosított ajándék kreditek viszont záros határidővel rendelkeznek. A határidő lejártával a krediteket a Kolektiva bármikor törölheti a vásárló egyenlegéről. A kreditek bármelyik ajánlatnál felhasználhatóak, illetve levásárolhatóak.

2.9. "Honlap": a www.kolektiva.com és annak minden microoldala.3. A HONLAPHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a Honlap és bármely Vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

3.2. Hatály: A Honlapot, a Szolgáltatást és a Vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

3.3. A hozzáférés megtagadása: A Kolektiva fenntartja a jogot a Honlap, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.

3.4. Eszközök: A Szolgáltatás és a Honlap használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának biztosítása nem jelenti azt, hogy a Kolektiva az ehhez szükséges technikai feltételeket - telefon, számítógépes hardver beszerzése és karbantartása - is biztosítaná. A Honlap, vagy Szolgáltatások igénybevételéhez, illetőleg Vásárlás lebonyolításához internet hozzáférésre van szükség. A Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért a Kolektiva felelősséget nem vállal.4. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

4.1. Miért érdemes regisztrálni? A Honlap egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A Honlapon történő Vásárláshoz Regisztrálni kell. A Regisztrációt követően tudja a Kolektiva a Felhasználónak biztosítani a megrendelések kinyomtatásához, a korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A Kolektiva fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.

4.2. Hogy regisztráljunk: A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, irányítószámát, e-mail címét, telefonszámát és néhány egyéb személyes információt.

4.3. Jelszavak: Regisztrációt követően minden Felhasználó fiókjához egy jelszót bocsátunk a rendelkezésére. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni a Kolektivát, hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Szolgáltatás és Honlap használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

4.4. Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Szolgáltatásokat és ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Minden olyan Felhasználói Fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen Felhasználói e-mail cím gyanúja esetén a Kolektiva kérheti a fiók újbóli érvényesítését.

4.5. E-mailek: A regisztráció részeként a Kolektiva fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Kolektiva fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

4.6. Felhasználói Fiók zárolása: A Kolektiva fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyarország területén Regisztrált Felhasználó kísérel meg a Megállapodás területi hatály alá tartozó Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a Honlap vagy Szolgáltatás előírásaival.

4.7. Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.5. KUPONOK VÁSÁRLÁSA

5.1. Kötelező regisztráció: A Kolektiva a Honlapon keresztül olyan kuponokat értékesít, amelyek a Kereskedőknél Kupon-termékekre, illetve Kupon-szolgáltatásokra válthatók be. A Kuponok megvásárlásához Regisztráció szükséges.

5.2. E-mailek: A Vásárlás részeként a Kolektiva fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Kolektiva fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

5.3. Mikor valósul meg a Kupon-ügylet? Miután a Felhasználó megvásárolta a Kupont, elfogadva a felhasználási feltételeket és a Kolektiva Sp. z o.o. megkapta a Kupon ellenértékét (bankkártya, hitelkártya, vagy egyéb úton) az adott Kupon-ügylet lezárul (és a Vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesül), de csak abban az esetben, amennyiben a tranzakciót a Kolektiva a Felhasználónak küldött válaszüzenettel megerősíti (ami egyben a tranzakció elfogadását is jelenti a Kolektiva részéről).

5.4. Az elállás joga: A Felhasználó a kupon megvásárlásától számított 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni a Kolektivát a support.hu@kolektiva.com e-mail címen. Kolektiva köteles legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszautalni a Felhasználónak a fel nem használt kupon teljes vételárát.

5.4.1. A www.kolektiva.com-on megtett foglalások visszamondása, módosítása nem lehetséges.

5.5. A Megállapodás kötelező ereje: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, a honlapon lebonyolított Vásárlás jelen Megállapodás keretei között valósul meg.

5.6. Beváltás: A Vásárlást követően a Kupont a Felhasználó az adott Kereskedőnél Kupontermékekre és Kuponszolgáltatásokra jogosult beváltani. Az egyes Kereskedők és a Kereskedők által kínált Áruk és Szolgáltatások, amelyekre a Kupon beváltható, az adott Kuponon pontosan feltüntetésre kerülnek. A Kupon bármely jelen megállapodással össze nem egyeztethető felhasználása a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után a Kolektiva (vagy a Kereskedő) részéről.

5.7. FELELŐSSÉG:

A Kolektiva Sp. z o.o. felelősségének kizárásával minden esetben a Kereskedő
5.7.1. a Kupon termék kizárólagos értékesítője
5.7.2. felelős kizárólagosan a Kuponon feltüntetett szolgáltatás, vagy áru nyújtásáért és magáért a Kupontermékért, és
5.7.3. felelős kizárólag a Kupon beváltásáért.
5.7.4. Részletek a termékekről. Termékekre vonatkozó viszatérítési szabályzat:
Az Honlapról megrendelt termékeknek és szolgáltatásoknak a Kolektiva csak közvetítője. A Kolektiva nem tartozik kiszállítással, vagy szolgáltatással, így bármelyik megrendelt termékről, vagy szolgáltatásról csak a Partner állíthat ki számlát, illetve garancialevelet. Azok a termékek, amelyekkel kapcsolatban szavatossági igények merülnek fel, a termék kézhezvételétől számítva a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogvesztő határidőn belül az ajánlattevő partnernek küldhetőek vissza, a kifogások pontos meghatározásával. A szállítási költségek a vásárlót terhelik, feltéve ha az ajánlatban nem lett másképpen feltüntetve. Ez a visszatérítési szabályzat nem vonatkozik az érvénytelen kuponokra és a lezárt promóciókra.
A Kolektiva semmilyen helyzetben nem kötelezhető a szállításból származó költségek visszatérítésére, a termékek szállításával/ visszatérítésével kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül a Partnert kell megkeresni.

5.8. KORLÁTOZÁSOK:

5.8.1. A Kupon másolása, értékesítése, újraértékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme a Kolektiva beleegyezése nélkül tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

5.8.2. Amennyiben a Kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, a Kupon felhasználója nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A Kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.

5.8.3. Együttes felhasználás: A Kereskedő kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a Kupon más promóciós termékekkel, Kuponokkal, harmadik személyek akcióival, vagy utalványaival összevonhatóan felhasználható-e.

5.9. Elveszett, eltulajdonított kuponok: Sem a Kolektiva, sem a Kereskedő nem felelősek az eltulajdonított vagy elveszített Kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.

5.10. Lejárat: A Kupon (beleértve, de nem kizárólagosan értve ez alatt a Kupon által biztosított kedvezményeket) csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. Az érvényességi időt követően, a fel nem használt kuponok után a Kolektivát visszafizetési kötelezettség nem terheli!

5.11. A Kuponok jellege: Minden Kupon promóciós utalvány, amelyek a névértékük alatt kerülnek forgalmazásra jelen megállapodás és a Kereskedő vonatkozó szerződési feltételei szerint.6. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. A Kereskedő felhasználási feltételei: Minden Kereskedő saját felhasználási feltételekkel rendelkezik saját árui és szolgáltatásai tekintetében és a felhasználó a Megállapodással kötelezettséget vállal ezen előírások betartására is. Ezen előírások betartásával járó felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

6.2. Valós adatszolgáltatás: A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Kolektiva felé.

6.3. A Honlap, Szolgáltatások, Kuponok tartalma: A Felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Honlapon közvetített termékek, szolgáltatások, információk megfelelnek-e igényeinek.

6.4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga sem általa harmadik személy nem használja a Honlapot, vagy a Szolgáltatást:

6.4.1. tisztességtelen, vagy ízléstelen tartalom továbbítására vagy fogadására

6.4.2. olyan trágár, sértő, obszcén, fenyegető, istenkáromló, rágalmazó üzenetek küldésére vagy fogadására, amely alkalmas bármely személy, vagy hivatalos szerv megsértésére, sérti a közbizalmat, a szerzői-, személyiségi jogokat, beavatkozik bárki köz-, vagy magánszférájába.

6.4.3. olyan anyagok fogadására, vagy továbbítására, amelyre nem rendelkezik minden jogosultsággal, vagy felhatalmazással ( a Kolektiva, vagy harmadik személyek részéről), vagy bűncselekményt, polgári jogi felelősségre vonást, vagy bármely harmadik személy jogának megsértését vonná maga után

6.4.4. műszakilag káros anyagok (beleértve a számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésére, vagy fogadására;

6.4.5. bosszúság, riadalom, pánik keltésére;

6.4.6. a telekommunikációs hálózatok által továbbított kommunikáció megszakítására, vagy megszakításának megkísérlésére

6.4.7. rendeltetésellenesen, vagy a Kolektiva szándéka szerinti rendeltetéssel ellentétes használni;

6.4.8. bármely egyéb tisztességtelen célra;

6.4.9. az általános internetes gyakorlattól eltérő célokra

6.4.10. olyan formában, amely alkalmas gyűlöletkeltésre etikai, vallási, vagy bármely kisebbségi csoport ellen, vagy hátrányosan érint bármely egyént, csoportot, szervezetet.

6.5. Tiltott használat:

Különösen tiltott a Szolgáltatások (Honlap) és a Kuponok alábbiak szerinti használata és a Felhasználó köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól, illetve abban megakadályozni harmadik személyeket:

6.5.1. Szolgáltatás, vagy Kupon továbbértékesítése;

6.5.2. hamis adatszolgáltatás beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok megadását

6.5.3. a biztonsági rendszer, vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, idegen fiókba történő belépésnek megkísérlésével;

6.5.4. a Szolgáltatáshoz (Honlaphoz) történő olyan hozzáférés, amely a rendszer indokolatlan, vagy szükségtelen megterhelésével jár;

6.5.5. olyan rendszerfigyelés végrehajtása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;

6.5.6. kéretlen e-mail üzenetek, reklámanyagok küldése. Különösen tiltott kéretlen tömeg e-mail üzenetek küldése.

6.5.7. lánclevelek, piramis üzenetek küldése, függetlenül attól, hogy a címzett kíván-e kapni ilyeneket;

6.5.8. nagy mennyiségű levél (levélfolyam) küldése valamely személy, vagy honlap részére;

6.5.9. tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Kolektivával, vagy Kereskedővel (olyan harmadik személy képviseletében eljárva, akitől felhatalmazással nem rendelkezik, vagy harmadik személynek kiadva magát)

6.5.10. A Szolgáltatások, vagy a Honlap (vagy bármelyik valamely meghatározó tulajdonságának) Megállapodás ellenes használata;

6.5.11. jogosulatlan használat;

6.5.12. részvétel a Honlap, és/vagy a Szolgáltatás, vagy bármely Kuponhoz kapcsolódó jogellenes tevékenységben.

6.5.13. olyan magatartás tanúsítása, amely a Kolektiva álláspontja szerint alkalmas a Honlap, vagy a Szolgáltatás használatának, vagy élvezetének zavarására, korlátozására.7. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

7.1. A Kolektiva minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, vagy hiányosságokat annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor a Kolektiva nem garantálja a Szolgáltatás, vagy a Honlap hibától mentes működését (vagy a Kuponok hibamentességét) és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén a support.hu@kolektiva.com címen várjuk az azonnali értesítést.

7.2. A Kolektiva a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a Szolgáltatás illetve Honalap használata ne szakadjon meg és hogy a Szolgáltatás keretében, illetve a Honlapon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek.

7.3. A Kolektiva nem garantálja a rendszer, vagy Honlap vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

7.4. Noha a Kolektiva megkísérli a Szolgáltatásokhoz és a Honlaphoz való zavartalan hozzáférés biztosítását, a hozzáférés bármikor felfüggeszthető, korlátozható, megszüntethető a Kolektiva részéről.

7.5. A Kolektiva fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ, a Szolgáltatás, vagy Kupon előzetes, értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. A Kolektiva jogosult a Szolgáltatáshoz/Honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni. Ilyen esetben a Kolektiva igyekszik a honlapon szereplő bármely információ eltávolítására.

7.6. A Kolektiva fenntartja a jogot minden az álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférés korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.

7.7. Amennyiben a Szolgáltató nem vállalja a kuponnal megvásárolt termékek ingyenes kiszállítását, a Felhasználó, a kupon megvásárlásával egyetértését fejezi ki a szállítási költség vállalását illetően, melynek értéke a Szállítás részleteinél van feltüntetve.8. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMODÁS

8.1. Ha a Felhasználó (vagy bárki más, aki a Felhasználó felhatalmazásából jár el) a Megállapodással ellentétesen használja a Honlapot, Szolgáltatást, Kupont, a Kolektiva jogosult a Szolgáltatás, illetve a Kupon használatának teljes vagy részleges felfüggesztésére.

8.2. A Szolgáltatás, Honlap, Kupon használatának felfüggesztése esetén a Kolektiva mindaddig megtagadhatja a használat további engedélyezését, amíg a Felhasználó a Kolektiva által előírt tartalommal és formában nem vállal kötelezettséget a további szerződésszegéstől való tartózkodásra.

8.3. A Kolektiva együttműködik minden olyan hatósággal, bírósággal, amely a Kolektivát a Megállapodást megszegő fél személyazonosságának kiadására vagy a Megállapodás megszegésének feltárására kötelezi.

8.4. A Kolektiva a 8. pontban írt bármely korlátozáson felül jogosult bármikor azonnal (részben vagy egészben): i) felfüggeszteni a Honlapot, vagy Szolgáltatást; ii) felfüggeszteni a Felhasználói Szolgáltatást, vagy Honlap használatát; iii) felfüggeszteni a Felhasználóval a Kolektiva feltételezése szerint (bármely formában) kapcsolatban lévő harmadik személyek részére a Szolgáltatás, Honlap használatát, iv) azonnali hatállyal felmondani a Megállapodást:

8.4.1. a Megállapodás megszegése estén;

8.4.2. ha alappal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte, meg kívánta szegni a Megállapodást,

8.4.3. ha alappal feltételezhető a Kolektivával vagy harmadik személlyel szembeni csalás, tisztességtelen eljárás.

8.5. A Kolektiva a 8. pontban írtakon felül jogosult a Megállapodást bármikor felmondani.

8.6. A felmondás jogának gyakorlása a Kolektiva részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.9. KÁRTÉRÍTÉS

9.1. A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Kolektiva irányába minden olyan veszteség, felelősség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy:

9.1.1. követelés keletkezik, vagy jogi eljárás indul, vagy fenyeget a Kolektivával szemben harmadik személyek részéről:

a) a Honlap, vagy Szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével;

b) Kupon használatával;

c) a Szolgáltatás, vagy Honlap Felhasználó jelszavával történt használatával kapcsolatosan; vagy

9.1.2. a szerződés megszegésével kapcsolatban.

9.2. A Kolektiva fenntartja a jogot, hogy a felhasználó vásárlói kreditszámlájára visszautalja a megvásárolt kupon árának ellenértékét, amennyiben:

- a vásárló írásban eljuttatja a Kolektiva részére a helyszínen tett hivatalos panasz másolatát

- a vásárló írásos panaszát a kupon érvényességi ideje alatt juttatja el a Kolektiva részére

- termék vásárlása esetén a szolgáltatónak visszaküldi a terméket, erről visszaigazolást küld a partner

9.3. A Kolektiva jogosult a beérkező panaszok meglétét, valódiságát és esetleges okát kivizsgálni, ehhez a vásárlótól a bejelentésen túlmenően információkat kérhet, amelyeket a vásárló köteles megadni.10. FELELŐSSÉG

A Kolektiva semmilyen esetben nem vonható felelősségre a Megállapodásból vagy a Megállapodással kapcsolatban felmerülő közvetett, eseti, különleges vagy egyéb kárért, így különösen a szállításból eredő károkért, a termék/szolgáltatás nem megfelelő minőségéből eredő szavatossági igényekért, a termék/szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett balesetekből származó kárigényekért, illetve a Partner által a honlapon közzétett megtévesztő ajánlatból eredő károkért . A Kolektiva felelősségének mértéke semmilyen esetben nem haladhatja meg a Felhasználó által a követelést megelőző hat hónapban kifizetett összeget.
A Kolektiva nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre a Partner által kézbesített termékek minősége vagy a megvásárolt szolgáltatások miatt, ugyanakkor nem vállal felelősséget az oldalon hirdetett, de ki nem szállított, illetve részlegesen kiszállított termékek miatt.

A Kolektiva NEM tartozik a kuponon feltüntetett szolgáltatással/termékkel, és bármilyen utólagos reklamációt közvetlenül a partnernek kell címezni. A Partner elérhetőségeit az ajánlatban lehet megtalálni.
A Felhasználó felelőssége, hogy minőségileg/mennyiségileg értékelje a Honlapon feltüntetett ajánlatokat.


A fogyasztók kereskedőkkel szembeni jogairól bővebb információ itt olvasható11. ADATVÉDELEM

11.1.1 ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.kolektiva.com weboldal üzemeltetője, Kolektiva Sp. z o.o. (székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 3. adószám: 22983257-2-42, cégjegyzék száma: Cg.01-09-947622, Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, statisztikai számjele: 22983257-6312-113-01, adtakezelesi nyilvántartási szám: NAIH - 65174/2013) garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:


• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
• a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
• a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
• az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

11.1.2 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A Kupon Világ Kft.. honlapjait kiszolgáló szerverek a Zooku Solutions Kft. (Iuliu Maniu 14, Marosvasarhely, Románia, suport@zooku.ro) kerültek elhelyezésre.

11.2. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

11.2.1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

11.2.2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

11.2.3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

11.2.4. A Kolektiva Sp. z o.o. kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

11.2.5. A Kolektiva Sp. z o.o. a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Kolektiva Sp. z o.o. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

11.2.6. A Kolektiva Sp. z o.o. a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel

11.2.7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

11.2.8. A Kolektiva Sp. z o.o. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

11.2.9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Kolektiva Sp. z o.o.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

11.2.10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

11.2.11. Bár a Honlap összeállításakor a Kolektiva Sp. z o.o. kellő gondossággal járt el, a Kolektiva Sp. z o.o. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Kolektiva Sp. z o.o. közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

11.2.12. A Kolektiva Sp. z o.o. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

11.2.13. A Kolektiva Sp. z o.o. szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal

11.2.14. A Kolektiva Sp. z o.o. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

11.2.15. A Kolektiva Sp. z o.o. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Kolektiva Sp. z o.o. nem vállal felelősséget.

11.2.16. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

11.2.17. A Kolektiva Sp. z o.o. honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Kolektiva Sp. z o.o.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

11.2.18. A Kolektiva Sp. z o.o. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Kolektiva Sp. z o.o. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

11.2.19. A Kolektiva Sp. z o.o. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

11.2.20. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:
• bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
• az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
• bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
• a jóerkölcs követelményeivel.

11.2.21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

11.3. AA REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

11.3.1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.
• e-mail-cím
• jelszó (kérjük, olyan jelszót adjon meg, amely biztosítja, hogy csak a Felhasználó fér hozzá személyes adatlapjához)
• teljes név
• nem
• állampolgárság
• születési év
• cím.
• telefonszám

A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető:

11.3.2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

11.3.3. A Kolektiva Sp. z o.o. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Kolektiva Sp. z o.o. tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

11.3.4. A Kolektiva Sp. z o.o. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

11.3.5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

11.3.6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

11.3.7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

11.3.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért Kolektiva Sp. z o.o. nem vállal felelősséget.

11.3.9. Kolektiva Sp. z o.o. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.12. HIRDETÉSEK13. KÜLSŐ WEBOLDALAK

13.1. A Honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezek a linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a Kolektiva részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A Kolektiva nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy rálinkel a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi. Írásos engedély hiányában a Felhasználó sem a Honlapon, sem a microoldalakon nem helyezhet el hiperlinkeket. A Kolektiva fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonhassa ezt az engedélyt.14. SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

14.1. Bármi, ami az Honlapon található, beleértve a microoldalakat, Kolektiva kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal, vagy microoldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Kolektiva engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

14.2. Az Honlap és a microoldalak szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaznak, többek között, de nem kizárólag szöveget, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A Honlap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a Kolektivát illeti a tartalom kiválasztásában, koordinációjában, elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően. A Felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel. A Felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el.

14.3. A Kolektiva vagy a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül a letöltött anyag másolása, terjesztése, közvetítése, közlése vagy kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve, ha a szerzői jogi törvény másképp nem rendelkezik. Amennyiben a szerzői jog védelme alá eső anyag másolását, terjesztését vagy közlését engedélyezték, a szerző, a védjegy vagy egyéb copyright jelzés megváltoztatása vagy törlése tilos. A Felhasználó elismeri, hogy a szerzői jog védelme alá eső anyag letöltésével nem válik jogtulajdonossá. A Honlapon vagy a microoldalakon, illetve a Kolektiva tulajdonában lévő vagy a Kolektiva által működtetett oldalakon elhelyezett védjegyek nem kerülnek köztulajdonba, a Kolektiva kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve, ha az oldal a védjegy tulajdonosának licensze alatt áll, mely esetben a licensz használat kizárólag a Kolektivát illeti, hacsak nem rendelkeztek másképp.

14.4. A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. A Kolektiva nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót ellássa arra vonatkozó utalással vagy segítséggel, hogy mi tartozik a fenti törvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban. Az oldalon vagy a microoldalakon történő bármilyen anyag közzétételével a Felhasználó garantálja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten engedélyezi a Kolektiva számára a jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot, hogy a Kolektiva az anyagot (egészében vagy részben) felhasználja, átalakítsa, testre szabja, közzétegye, lefordítsa és terjessze a világon bárhol, más művekbe illessze bármilyen formában, bármilyen médián keresztül, bármilyen ma ismert vagy a jövőben kifejlesztett technológiával az adott anyaggal kapcsolatban létező szerzői jog teljes mértékében. A Felhasználó ahhoz is hozzájárul, hogy bármely más Felhasználó az anyaghoz hozzáférhessen, megtekinthesse, elmenthesse vagy reprodukálja a végfelhasználó személyes felhasználására. A Felhasználó ezennel feljogosítja a Kolektivát, hogy a Felhasználó által az oldalon vagy a mikrooldalakon közzétett bármilyen anyagot szerkessze, másolja, kiadja és terjessze.

14.5. A Kolektiva fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a Megállapodást bármilyen Felhasználóval, amint a Kolektivát értesíti a jogtulajdonos vagy a jogtulajdonos törvényes ügynöke a szerzői jog megsértéséről.15. MÁRKANEVEK ÉS LOGÓK

A Kolektiva márkanév és logó a Kolektiva Sp. z o.o. tulajdona. A Kolektiva Sp. z o.o. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Kolektiva honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével forduljon a Kolektiva ügyfélszolgálat munkatársaihoz a kapcsolatfelvételi űrlap segitségével http://www.kolektiva.com/hu/support vagy support.hu@kolektiva.com címen.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az support.hu@kolektiva.com címen , és +36-1/599-9727 telefonszámon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.


Letöltés