Koristimo kolačiće da bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo na portalu OK Pravila upotrebe kolačića

Uvjeti korištenjaDefinicije

Kolektiva pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domeni www.kolektiva.com, kojom upravlja tvrtka Kolektiva Sp. z o.o. (u tekstu dalje kad se spominju zajedno - Kolektiva) na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju Kolektiva, pridružene tvrtke i treće strane.


Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.kolektiva.com.Općenito

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica www.kolektiva.com od strane krajnjih korisnika. Korištenjem ovih Internetskih stranica (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica www.kolektiva.com u skladu s njima. Pravo Korištenja ovih Internetskih stranica osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet općenito sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. Stoga, Kolektiva ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Iako je cilj tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. ove Internetske stranice učiniti dostupnom 24 sata dnevno i to 7 dana u tjednu, Internetske stranice ponekad možda neće biti dostupne zbog bilo kojeg razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole tvrtke Kolektiva Sp. z o.o., pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.


Kolektiva zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Kolektiva može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Korištenjem ovih Internetskih stranica izjavljujete da ste upoznati i suglasni s ovdje iznesenim uvjetima korištenja i pravilima. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ovih Internetskih stranica.Promjena uvjeta

Kolektiva zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Takve izmjene mogu između ostalog uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Stoga, savjetujemo korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promijene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka, i vi nastavite koristiti naše Internetske stranice, podrazumijeva se da prihvaćate Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmjena ili brisanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.Oprema

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Kolektiva nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama www.kolektiva.com privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Iako podržavamo i potičemo komunikaciju i međusobnu interakciju korisnika putem Internetskih stranica www.kolektiva.com, zahtijevamo i očekujemo od svih korisnika da sve njihove aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnici ne smiju putem ovih Internetskih stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale:

  · koji sadrže viruse i druge programe namijenjene oštećenju ili uništenju ove stranice ili baze podataka,
  · koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakvi materijale koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički,
  · koji narušavaju ili ugrožavaju privatnost,
  · koji su vulgarni, opsceni, ili na drugi način nepoželjni u odmjerenoj komunikaciji,
  · koji potiču na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krše bilo koje propise,
  · koji bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Kolektiva Sp. z o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.


Bilo kakvo ponašanje krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju ili uživanju u ovim Internetskim stranicama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju tvrtki Kolektiva Sp. z o.o.Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na www.kolektiva.com internetskim stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Kolektiva Sp. z o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE Kolektiva Sp. z o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.


Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.kolektiva.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Kolektiva je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. i nositelja autorskog prava.


Krajnji korisnik neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Kolektiva nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, krajnji korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima izričito dao tvrtki Kolektiva besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki KOLELTIVA Sp. z o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim Internetskim stranicama.


Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist tvrtke Kolektiva, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni Kolektiva, njene podružnice, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.


Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Kolektiva nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.


Ni u kojem slučaju tvrtka Kolektiva, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.


Uz prethodno navedene uvjete, ni tvrtka Kolektiva Sp. z o.o., niti njene podružnice, pružatelji informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.


Tvrtka Kolektiva Sp. z o.o. Nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove Internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može se smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. Kolektiva zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.Nadzor

Kolektiva ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih Internetskih stranica, a kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke Kolektiva Sp. z o.o., kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Kolektiva zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan.Privatnost

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Kolektiva Sp. z o.o. mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. Kako Kolektiva ne kontrolira ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim Zajednicama, stoga Kolektiva specifično niječe bilo kakvu odgovornost u svezi Zajednica i za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje. Bilo kakva komunikacija koju krajnji korisnik objavi na Kolektiva sustavu (bilo da se radi o chat sobi, grupi za diskusiju, forumu ili slično) se smatra da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Kolektiva tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na ovoj Internetskoj stranici, krajnji korisnik daje tvrtki Kolektiva Sp. z o.o. pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o povjerljivosti podataka tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. i stranica www.kolektiva.com.Licenciranje

Objavom na ili putem ovih Internetskih stranica krajnji korisnik je tvrtki Kolektiva dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Kolektiva Sp. z o.o., njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.Prekid poslovnog odnosa

Kolektiva može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Kolektiva zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje tvrtka Kolektiva, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti Poglavlja (Promjena uvjeta, Ponašanje krajnjeg korisnika, Intelektualno vlasništvo, Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti, Licenciranje, Naknada štete, Prekid poslovnog odnosa) neće prestati vrijediti između krajnjeg korisnika i Kolektiva Sp. z o.o.Jednostrani raskid

Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.Žigovi

Kolektiva je registrirani žig tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na Kolektiva sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja.Sadržaj trećih strana

Kolektiva, slično kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Prema tome, Kolektiva nema više uređivačke kontrole nad tim sadržajem nego što je ima javna knjižnica, knjižara ili kiosk. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. Ni Kolektiva, niti bilo koji treći pružatelj informacija ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.


U mnogim slučajevima, sadržaj koji je dostupan na ovim Internetskim stranicama predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s tvrtkom Kolektiva Sp. z o.o. Kolektiva ne autorizira te informacije te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Kolektiva internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni Kolektiva zaposlenik, ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima Kolektiva neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Kolektiva sustava. Na krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Kolektiva sustava. Kolektiva sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. sadržaja na stranicama trećih strana, i time Kolektiva izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na Internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost. Ako nemate potpisani ugovor s tvrtkom Kolektiva koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznicu na www.kolektiva.com Internetske stranice s bilo koje druge Internetske stranice. Kolektiva zadržava pravo povući svoju dozvolu za postavljanje bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku, a prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni.Razno

Naslovi poglavlja korišteni u ovim Uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije, i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih Uvjeta ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.


Sjedište tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu."
Uvjeti prodajeOpćenito o uvjetima prodaje

Kolektiva omogućava i provodi promotivnu prodaju robe/usluga u ime i za račun Partnera putem Internet stranica www.kolektiva.com, na način da Partner odobrava jednokratni promotivni popust na svoje proizvode/usluge, ukoliko Kolektiva uspije putem javnog poziva u određenom vremenskom razdoblju prikupiti barem ugovoreni minimalni broj kupaca za taj proizvod/uslugu.


Objavljivanje informacija o robi ili uslugama na Internet stranici www.kolektiva.com ne predstavlja ponudu Internet stranice www.kolektiva.com za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv korisniku da potvrdi svoju ponudu pod objavljenim uvjetima klikom na tipku ‘’Kupi’’. Ukoliko Internet stranica www.kolektiva.com prihvati ovakvu ponudu korisnika nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu uplatiti traženi iznos za rezerviranu robu/usluge. Prodaja može biti ograničena i na maksimalan broj korisnika zainteresiranih za određenu robu ili usluge.


Korisnik robu ili usluge plaća putem uplatnice/E-bankarstva, kreditne kartice, Erste NetPay usluge ili na drugi elektronski način ponuđen na Internet stranici i oslobađa Internet stranicu www.kolektiva.com i tvrtku Kolektiva Sp. z o.o. od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi s ovakvim načinima plaćanja za koju Kolektiva nije odgovorna.


Rezervacijom ponude slažete se uplatiti ugovoreni iznos, a u slučaju da ponuda ne bude uspješna, sredstva će vam biti refundirana. Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koje nudimo od vas se zahtijeva prethodno otvaranje korisničkog profila. Otvaranje korisničkog profila je neophodno kako bi vi imali lagan i jednostavan pristup ispisu vaših narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali vaše postavke.


Partner se obvezuje ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući standarde kvalitete na jednak način, ili više od onih koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s kupcima.


Kolektiva nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda/usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne manjkavosti, ili bilo kakve druge probleme koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi.


Za sve potencijalne probleme vezane uz isporuku ili manjkavost proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. Kolektiva ni na koji način ne može biti odgovorna za bilo kakve manjkavosti proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.


Svi Kolektiva kuponi, ispisani s Kolektiva Internetskih stranica, ili bilo koje web stranice povezane s tvrtkom Kolektiva (u tekstu dalje - "Kuponi") promocijski su Kuponi koji se nude klijentima ispod nazivne vrijednosti, i koji su podložni uvjetima i pravilima tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. te pravilima restorana ili trgovca koji sudjeluje u promocijskoj akciji.


Vlasnik i izdavač za restorane specifičnog Kupona je taj restoran. Vlasnik i izdavač trgovačkog Kupona je taj trgovac. Kao vlasnik i izdavač Kupona, restoran ili trgovac su u potpunosti odgovorni za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika, uzrokovane u cijelosti, ili u bilo kojem dijelu, radom restorana ili trgovca, kao i za bilo koju naknadu zbog nezatražene vrijednosti neiskorištenog Kupona.


Krajnji korisnik je suglasan primati elektroničku poštu u vezi prodaje robe/usluga putem Internet stranice www.kolektiva.com uz pravo da u svakom trenutku povuče suglasnost tako što će obavijestiti Internet stranicu www.kolektiva.com pismenim putem.


Internet stranica www.kolektiva.com zadržava pravo ponuditi specijalnu ponudu po posebnim uvjetima u okviru redovne ponude.Posebni uvjeti i pravila korištenja Kupona za restorane

Za potrebe ovih Uvjeta prodaje, Restoran je definiran kao trgovac koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju te tu hranu i piće čini dostupnim kupcima Kolektiva Kupona.


U isključivoj je nadležnosti restorana odrediti da li se Kolektiva Kupon može kombinirati s bilo kojim Kuponima trećih strana, bonovima ili promocijama.


Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.


Ni prodavač niti restoran nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Kupone.


Reprodukcija, prodaja ili trgovanje Kuponima za restorane je zabranjeno, osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno u pojedinoj ponudi.


Bilo koji pokušaj uporabe Kupona koji nije u skladu sa ovim uvjetima i pravilima će imati za posljedicu da Kupon postane nevažeći.


Valjanost Kupona ističe na datum koji je naveden na Kuponu, i ne može se produžavati individualno.Posebni uvjeti i pravila korištenje Kupona kod trgovaca

Kupon se može odnositi samo na robu koju prodaje trgovac, i ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.


Samo jedan Kupon se smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije navedeno od strane trgovca.


Davanje kredita je u isključivoj nadležnosti trgovca.


Ni Kolektiva Sp. z o.o. niti trgovac nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon.


Kupone se ne može kombinirati s bilo kojim drugim poklon-bonom, bonovima trećih strana, kuponima ili promocijama, osim ako drugačije nije izričito određeno u pojedinoj ponudi.


Reprodukcija, prodaja ili trgovanje Kuponima je zabranjeno, osim ako to nije izričito navedeno u pojedinoj ponudi.


Bilo koji pokušaj uporabe Kupona koji nije u skladu s ovim uvjetima i pravilima će rezultirati prestankom važenja tog Kupona.


Valjanost Kupona ističe na datum koji je naveden na njemu i ne može se produžavati.
Izjava o tajnosti i povjerljivosti podatakaOpćenito

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze, i koje su korištenjem tih stranica prikupljene i pohranjene u bazama podataka Internetskih stranica www.kolektiva.com i tvrtke Kolektiva Sp. z o.o. za usluge i turistička agencija (u tekstu dalje kad se spominju zajedno - Kolektiva) od krajnjih korisnika.


Kolektiva Sp. z o.o. za usluge i turistička agencija kao pružatelj usluga Internetskih stranica www.kolektiva.com (u tekstu dalje - "mi"), je predana zaštiti vaše privatnosti. Molimo vas, pročitajte sve navedeno na ovoj stranici kako biste lakše razumjeli koje informacije prikupljamo od vas (u tekstu dalje -"Korisnik" ili "krajnji korisnik") i kako koristimo te informacije.


Ako imate bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka, molimo vas dan nam pošaljete e-mail poruku na adresu support.hr@kolektiva.com


Pažljivo pročitajte ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše Internetske stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe naših internetskih stranica.


Ukoliko se ne slažete s ovim uvjetima, napustite te ne pristupajte i ne koristite ovu Internetsku stranicu.Promjene povjerljivosti podataka

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu "Povjerljivost podataka" na našim Internetskim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na ovim Internetskim stranicama.


Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak vaše uporabe ove Internetske stranice nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da potvrđujete i prihvaćate sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.Vrste skupljenih informacija i uporaba skupljenih informacija

Mi prikupljamo dvije vrste informacija o Korisnicima naših Internetskih stranica: identifikacijske osobne informacije te identifikacijske neosobne informacije.


Identifikacijske osobne informacije. Ovo su informacije koje identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Kada se uključite u određene aktivnosti na našim Internetskim stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga od nas ili naših partnera, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima ili tombolama koje sponzoriramo mi ili naši partneri, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija nama ili našim partnerima, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, stavljanje video zapisa ili potpisivanje posebnih ponuda od trećih strana putem naših Internetskih stranica (u tekstu dalje kad se spominju sve zajedno - Identifikacijske aktivnosti), možemo vas zatražiti pružanje određenih informacija o sebi. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti je opcionalno. Međutim, ukoliko se odlučite uključiti u neku Identifikacijsku aktivnost, možemo vas zatražiti da osigurate neke određene osobne informacije o sebi, kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja. Kad naručite proizvode ili usluge, možemo vas zatražiti da nam pružite informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije, koje tražimo da nam već dostupne, neke su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako ne pružite obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.


Mi koristimo Identifikacijske osobne informacije kako bi vam ponudili proizvode i usluge, organizirali tombole i natjecanja, unaprijedili rad ove Internetske stranice, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore, analizirali uporabu Internetskih stranica www.kolektiva.com, poboljšali našu ponudu proizvoda i usluga te ispitali vaše iskustvo s trećim stranama a kako je izloženo u Točki 3 ove Izjave o povjerljivosti podataka. Na primjer, ako našoj službi za korisnike pošaljete e-mail poruku, mi bi mogli koristiti vaše komentare i povratne informacije kako bi druge obavijestili o našim uslugama te bi vaš komentar mogli objaviti u našim oglašivačkim materijalima na našoj Internetskoj stranici. Osim toga, ako koristite našu Internetsku stranicu za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, možemo spremiti vaše osobne informacije i osobne informacije bilo kojeg primatelja. Možemo koristiti kontaktne informacije te druge osobe kako bi mu/njoj omogućili da pregleda i prihvati vaš poklon ili omogućili tom primatelju pristupanje informacijama koje ste vi zahtijevali, a mi smo ih poslali. Također možemo koristiti Identifikacijske osobne informacije za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s vama, poštivanje ugovora s vama, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka naših Internetskih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.


Identifikacijske neosobne informacije. Identifikacijske neosobne informacije su informacije koje ne identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Ove vrste informacija mogu uključivati stavke kao što su Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju ste posjetili prije nego ste otvorili našu Internetsku stranicu, URL internetske stranice koju ste posjetili nakon napuštanja naše Internetske stranice, vrsta pretraživača kojeg koristite te vašu Internet Protocol (IP) adresu. Mi, i/ili naši ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije kad posjetite našu Internetsku stranicu, uz pomoć elektronskih alata kao što su kolačići i Web beacon ili Pixel tag alati, a kako je opisano u Točkama 4 i 8 ove Izjave o povjerljivosti podataka.


Mi koristimo Identifikacijske neosobne informacije za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona. Također, mi možemo dijeliti ove informacije s našim ovlaštenim pružateljem usluga i oglašivačima, a kako bi izmjerili ukupnu efikasnost našeg online oglašavanja, sadržaja i programiranja.Objavljivanje Identifikacijskih osobnih informacija

Mi nećemo dijeliti vaše Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama osim onih ovdje specifično navedenih:


Mi možemo dijeliti vaše informacije s Pridruženim restoranima. Mi pružamo neke proizvode ili usluge zajednički s određenim restoranima. Oni su prepoznati kao "pridruženi restorani". Mi dijelimo neke od vaših Identifikacijskih osobnih podataka s Pridruženim restoranima kako bi im pomogli da vam pruže bolju uslugu i prate vrijednost našeg programa. Dijeljenje ovih Informacija će omogućiti Pridruženom restoranu da se direktno kod vas oglašava ukoliko se za to odluče. Međutim, mi ćemo podijeliti Identifikacijske osobne informacije s Pridruženim restoranom samo ako se uključite u Identifikacijsku aktivnost, i tada samo Pridruženom restoranu koji je uključen u takvu Identifikacijsku aktivnost. Na primjer, ako kupite promocijski bon s određenim restoranom, mi možemo s tim restoranom podijeliti vaše ime, e-mail adresu i grad u kojem prebivate.


Mi možemo podijeliti vaše informacije s Pridruženim tvrtkama. Mi zajednički pružamo neke proizvode ili usluge s drugim maloprodajnim trgovinama koje nude popuste preko nas. One su poznate kao "Pridružene tvrtke". Mi možemo podijeliti vaše Identifikacijske osobne informacije s Pridruženim tvrtkama tako da vas one mogu kontaktirati u svezi novčane transakcije. Dijeljenje ovih Informacija će omogućiti Pridruženoj tvrtki da se direktno kod vas oglašava ako se za to odluči. Međutim, mi ćemo podijeliti Identifikacijske osobne informacije s Pridruženom tvrtkom samo ako se uključite u Identifikacijsku aktivnost, i tada samo Pridruženoj tvrtki koja je uključena u takvu Identifikacijsku aktivnost. Na primjer, ako kupite promocijski bon za određenu maloprodajnu trgovinu, mi možemo podijeliti vaše ime, e-mail adresu i grad u kojem prebivate ili boravite s tom trgovinom.


Mi možemo podijeliti vaše informacije s ovlaštenim trećim pružateljem usluga. Mi pružamo neke naše usluge i proizvode preko trećih strana. Ovi "Treći pružatelji usluga" provode neke aktivnosti u naše ime, kao što su slanje i distribucija naših administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Mi možemo podijeliti vaše Identifikacijske osobne podatke s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja ili tombola, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama www.kolektiva.com, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga. Mi također možemo skupljati osobne informacije pojedinaca i tvrtki s kojima imamo poslovne odnose ("pridruženi") i možemo također dijeliti njihove informacije s Pružateljima usluga kako bi bolje ostvarili naše administrativne zadaće. Na primjer, kada naručite uslugu, podatke o vašoj kreditnoj kartici predajemo banci koja je karticu izdala kako bi potvrdili plaćanje za uslugu i, ako je potrebno, dajemo vašu adresu službi za isporuke kako bi isporučili tu uslugu. Slično, mi možemo dati informacije Pridružene tvrtke našoj banci kako bi proveli plaćanje. Mi ohrabrujemo Pridružene restorane, Pridružene tvrtke i Treće pružatelje usluga kako bi prihvatili i objavili izjave o povjerljivosti podataka. Uporaba vaših identifikacijskih osobnih podataka od strane tih strana je propisana izjavama o povjerljivosti podataka tih strana i nije pod našom kontrolom.


Mi možemo podijeliti vaše informacije prilikom Poslovnog preuzimanja. Kao i kod drugih poslovanja, mi se možemo spojiti ili nas može preuzeti druga tvrtka. Ako se to dogodi, tvrtka slijednik će dobiti informacije koje mi čuvamo, uključujući Identifikacijske osobne informacije. Međutim, Identifikacijske osobne informacije će ostati podložne ovoj Izjavi o povjerljivosti podataka.


Mi možemo podijeliti vaše informacije u svrhu naše zaštite i zaštite drugih. Mi također možemo otkriti Identifikacijske osobne informacije kad vjerujemo da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših Internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.Objavljivanje Identifikacijskih neosobnih informacija

Mi možemo otkriti ili dijeliti Identifikacijske neosobne informacije s Partnerima, Pridruženim tvrtkama i Oglašivačima. Na primjer, mi možemo podijeliti skupljene demografske informacije (koje ne uključuju Identifikacijske osobne informacije) s "Trećim oglašivačima" ili "Trećim agencijama za oglašavanje", te drugim stranama kako je dolje navedeno:


Mi koristimo Treće agencije za oglašavanje za opsluživanje oglasa na našim stranicama. Ove agencije mogu koristiti Identifikacijske neosobne podatke o vašim posjetima ovoj i drugim internetskim stranicama kako bi osigurale, preko uporabe mrežnih oznaka, oglase o robama i uslugama za koje bi vi možda mogli biti zainteresirani. Mi također koristimo Treće pružatelje usluga za praćenje i analizu statistike uporabe i volumena Identifikacijskih neosobnih podataka naših Korisnika, a kako bi administrirali naše Internetske stranice i stalno poboljšavali njihovu kvalitetu. Molimo vas da uzmete u obzir da se ovdje ne radi o Identifikacijskim osobnim podacima, nego samo o sažetim aktivnostima naših Korisnika. Ovi podaci se skupljaju u naše ime, pa stoga predstavljaju naše vlasništvo i samo ih mi koristimo.Nadopune i ispravljanje informacija

Mi smatramo da bi vi trebali imati mogućnost pristupa i promjene Identifikacijskih osobnih podataka koje nam pružite. Vi možete promijeniti bilo koju od vaših Identifikacijskih osobnih informacija slanjem e-mail poruke na support.hr@kolektiva.com. U toj e-mail poruci molimo vas navedite vaše ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želite nadopuniti kad nas kontaktirate.


Preporučamo vam da što prije nadopunite vaše Identifikacijske osobne informacije kad se one promjene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o vašem korisničkom računu; međutim, kako čuvamo prošle transakcije, ne možete izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na našim Internetskim stranicama. Uz to, možda nećemo uvijek biti u mogućnosti do kraja izbrisati sve vaše informacije.Kao uvjet kupnje naših proizvoda i usluga, mi tražimo vašu dozvolu da vam šaljemo Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ako zatražite mi ćemo vam slati informacije u vezi s aktivnostima na vašem korisničkom računu i vašim kupnjama, kao i nadopune u vezi s našim proizvodima i promocijskim ponudama. Ne možete isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka. "Administrativne e-mail poruke" se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. Za razliku od Administrativnih e-mail poruka, mogućnost izbora imate u pogledu Promocijskih e-mail poruka. Promocijske e-mail poruke oglašavaju naše proizvode i usluge, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge naših Oglašivača i Pridruženih tvrtki. Mi šaljemo Promocijske e-mail poruke Korisnicima koji su se registrirali, i koji su odabrali su opciju primanja Promocijskih e-mail poruka. Ukoliko ne želite od nas primati Promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja Promocijskih e-mail poruka slanjem e-mail poruke na support.hr@kolektiva.com, ili odabirom opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u svakoj našoj e-mail poruci. U slučaju kontaktiranja, molimo vas navedite vaše ime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu Promocijskih e-mail poruka više ne želite primati.Zaštita podataka

Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzeli smo razne mjere opreza kako bi zaštitili Identifikacijske osobne informacije. Vašim Identifikacijskim osobnim informacijama na našoj Internetskoj stranici možete pristupiti pomoću zaporke i vaše e-mail adrese. Ova zaporka je kriptirana. Preporučamo da nikome ne otkrivate vašu zaporku. Uz to, vaše Identifikacijske osobne informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Mi kriptiramo određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su vaše Identifikacijske osobne informacije sigurne nakon što stignu kod nas.


Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako provodimo komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka i udružujemo se s tvrtkama koje čine isto, ne možemo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše Internetske stranice te nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.Praćenje podataka

Kolačići. Kako bi olakšali i prilagodili vaše iskustvo na ovim Internetskim stranicama, mi spremamo kolačiće na vaše računalo. Kolačići su mala tekstualna datoteka koja se sprema na Korisnikovo računalo u svrhu čuvanja podataka. Ona sadrži informacije o Korisniku. Mi koristimo kolačiće da vam uštedimo vrijeme za vrijeme korištenja ovih Internetskih stranica, da se podsjetimo tko ste te da pratimo i usmjeravamo Korisnikove interese, a kako bi mu mogli pružiti individualno prilagođeno iskustvo. Kolačići nam također omogućuju da od vas prikupljamo Identifikacijske neosobne informacije, kao što su informacije koje ste stranice posjetili, i na koje ste poveznice kliknuli. Uporaba ovih informacija nam pomaže da stvorimo više korisnički prihvatljivo iskustvo za sve posjetitelje. Uz to, možemo koristiti Treće agencije za oglašavanje za prikazivanje oglasa na našoj Internetskoj stranici. Kao dio njihove usluge, one mogu staviti odvojene kolačiće na vaše računalo. Mi nemamo pristup ili kontrolu nad tim kolačićima. Ova Izjava o povjerljivosti podataka propisuje uporabu kolačića samo od strane naših Internetskih stranica, i ne odnosi se na uporabu kolačića od strane bilo kojeg Oglašivača. Većina pretraživača automatski prihvaća kolačiće, ali vi ste u mogućnosti namjestiti postavke vašeg pretraživača kako bi odbili kolačiće. Molimo vas da uzmete u obzir da ukoliko odbijete ili izbrišete ove kolačiće, neki dijelovi naših Internetskih stranica možda neće pravilno raditi.


Drugi načini praćenja. Mi možemo koristiti druge standardne tehnologije kao što su pixel tags i web beacons za praćenje vaše uporabe naših Internetskih stranica i promocija, ili možemo dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u naše ime. Pixel tags i web beacons su sitne grafičke slike postavljene na određene stranice naših Internetskih stranica, ili u naše e-mail poruke, a koje nam omogućuju da uočimo da li ste proveli određenu radnju. Kada pristupite tim stranicama, ili otvorite ili kliknete na e-mail poruku, pixel tags i web beacons generiraju Identifikacijske neosobne informacije o toj radnji. Pixel tags nam omogućuju mjerenje i poboljšavanje našeg razumijevanja prometa posjetitelja i njihovo ponašanje na našim Internetskim stranicama te nam također pružaju mogućnost ocijeniti uspješnost naših promocija te njihove performanse. Također možemo u istu svrhu koristiti pixel tags i web beacons alate naših Pridruženih tvrtki i/ili Marketinških partnera.Povjerljivost podataka Trećih Internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje prikupljamo od vas. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem naših Internetskih stranica imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo vam da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Mi nismo odgovorni za načine i uvjete rada trećih strana.Ostale teme o povjerljivosti podataka

Djeca. Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti naše Internetske stranice. Mi ne prikupljamo ili zadržavamo informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.


Javno dostupni dijelovi. Mi možemo osigurati područja na našoj Internetskoj stranici gdje možete javno objaviti informacije o sebi, možete komunicirati s drugima ili ocijeniti proizvode, restorane i postaviti medijski sadržaj. Ove informacije mogu biti dostupne drugim korisnicima i kompanijama, te se mogu pojaviti na drugim internetskim stranicama ili web pretraživačima te stoga ove informacije mogu pročitati, prikupljati i koristiti i druge osobe. Na primjer, ako uz javnu ocjenu restorana navedete svoju e-mail adresu, mogli bi dobiti neželjene poruke. Mi nemamo kontrolu nad tim tko čita vaše poruke, ili što drugi korisnici mogu učiniti s informacijama koje dragovoljno objavite. Stoga vas molimo za oprez prilikom objavljivanja bilo kakvih osobnih informacija. "Povrat novca

U slučaju da ste kupili ponudu na Kolektiva stranici i iz određenog razloga ponudu nećete uspjeti iskoristiti, molimo da nam se javite u roku od 14 dana od kupovine i izvršiti ćemo Vam povrat uplaćenih sredstava u Kolektiva novčićima, osim ukoliko izričito ne zatražite drugačije.


Kolektiva zadržava pravo istražiti svaki zahtjev za povrat, te ne odobriti povrat lažnih/zloupotrijebljenih Zahtjeva koji se mogu prijaviti nakon konzumacije/kupnje proizvoda ili usluga.


U slučaju plaćanja kreditnom karticom, povrat sredstava se vrši isključivo preko American Express, Visa, Diners, Mastercard i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka/kartična kuća na zahtjev Kolektive izvršiti povrat na račun korisnika kartice.


Rezervacije napravljene putem www.kolektiva.com ne mogu se otkazati ili promijeniti.Pravila o povratu

Povrate vršimo isključivo ukoliko partner čiju ste ponudu kupili putem Kolektiva stranice nije u mogućnosti izvršiti uslugu za vrijeme trajanja iskoristivosti kupona. Kolektiva će se pobrinuti da Vam se tada izvrši povrat sredstava u roku od najkasnije 30 dana nakon što ste nam dostavili sve potrebne podatke putem kontakt obrasca na našoj stranici ili elektronskom poštom na support.hr@kolektiva.com


Ukoliko proizvod ili usluga kupljen na Kolektiva stranici zahtjeva proceduru od nekoliko korištenja/konzumiranja, povrat će biti odobren samo isključivo ako taj kupljen proizvod ili usluga niti jednom nije korišten/konzumiran.


Povrat nije moguć za kupone kojima je istekao rok iskoristivosti naveden na svakom pojedinačnom kuponu, bez obzira na uzrok nemogućnosti korištenja kupona.Nagradne igre

Kolektiva ima pravo organiziranja promocija i nagradnih igara putem vlastite stranice i/ili stranica društvenih medija. Nagradni fond mogu činiti vrijednosne nagrade poslovnih partnera i/ili sponzora ili pogodnosti iz vlastitog asortimana Kolektive (npr. Kolektiva novčići, nagradni bodovi, kodovi za dodatni popust u % ili apsolutnoj vrijednosti, kupone za specifične ponude i joker kupone za nespecificirane ponude). Trajnost nagrada osvojenih u Kolektivinim promocijama definirana je pravilima promocije (nagradne igre). Pogodnosti iz vlastitog asortimana mogu vrijediti od 24h do max. 12 mjeseci, ukoliko drugačije nije specificirano.


Kodovi za dodatni popust jednokratni su, osim u slučaju kad je drugačije definirano.


Kuponi za specifične ponude odnose se isključivo na tu ponudu i nisu zamjenjivi za druge ponude.


Za kupone osvojene u nagradnim igrama ne odobravamo povrat novca u slučaju odustajanja i/ili reklamacije ponude.


Joker kuponi mogu se koristiti za odabir bilo koje aktivne ponude na stranicama Kolektive. Jedan joker kupon = jedan kupon za odabranu ponudu.


Odabranu ponudu moguće je koristiti prema uvjetima navedenima uz svaku ponudu, pod uvjetom da je svoj odabir ponude izvršio pisanim putem u vrijeme trajanja ponude u periodu važenja joker kupona (12 mjeseci od obavijesti dobitnika, ako drugačije nije navedeno).


Kontakt

Kolektiva Sp. z o.o.

DOMANIEWSKA 37 lok. 2.43, 02-672 WARSZAWA

e-mail: support.hr@kolektiva.com


Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

IBAN: HR3923600001102486827

PDV ID broj/VAT no.: PL5213695158


Preuzmi